Portal de Docència

Exemples d'activitats per competències

Exemples d'activitats per competències

L'adaptació, o millor dit la participació en la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior ha generat, en cada membre de la comunitat universitària, una opinió i una reacció pròpies.  Cal entendre que l'orientació de cada professor en relació a la docència en termes EEES ha de ser tan sols això:una orientació. Convé tenir presents unes premises molt bàsiques com a marc general: l'estudiant és el protagonista i l'hem d'ajudar a ser-ho, l'horitzó son les competències, i hi ha moltes maneres d'arribar a les competències; molts estils docents diferents. A partir d'aquesa base, cada professor i cada professora o cada equip de professors i professores seran els qui defineixin  les activitats d'aprenentatge més adequades per als seus estudiants.

Fruit de l'experiència de professors i professores de la Universitat de Girona, es presenten en aquest espai un seguit d'activitats d'aprenentatge orientades a la consecució de competències concretes. Aquest recull, que és obert i ha de créixer, vol il·lustrar la diversitat d'activitats d'aprenentatge que poden ajudar al desenvolupament de competències, així com l'òbvia relació entre aquestes activitats i moltes de les que des de molt de temps s'han estat fent a les nostres aules.

 

Programa de Suport a la Qualitat Docent.

 

Competència "Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies"

 

        

 

 


Competència "Comunicació oral i per escrit"

 

 

  

 

          

Competències i avaluació contínua