UdG Qualitat

Verificació de títols

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

MLHTML

Verificació de títols

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació dels nous ensenyaments universitaris. En aquest sentit, tal i com estableixen el RD 1393/2007 i la seva posterior modificació al RD 861/2010, son les pròpies universitats les que han de crear i proposar els ensenyaments i títols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l’existència d’un catàleg previ.

La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollit en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex-ante, anomenat verificació, per part d’una agència de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, dissenyades per tal de facilitar als responsables universitaris l’elaboració de la memòria del títol i facilitar-ne la revisió interna per part de la mateixa institució. A la UdG aquesta memòria és elaborada per la unitat promotora de l’estudi, un cop obtingut l’autorització del Vicerectorat de Política Acadèmica i ha de passar posteriorment per l’aprovació de diferents òrgans de govern fins a la seva aprovació última pel Consell de Govern.

Un cop aquest circuit finalitza, s’envia la memòria a AQU Catalunya que és la responsable d’emetre l’informe d'avaluació per a la verificació. Aquest informe vinculant s’envia al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de la verificació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d'autoritzar la seva implantació, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

A dia d’avui, tots els títols que està impartint la Universitat de Girona  han estat verificats favorablement, garantint-ne la seva qualitat. 

 

Tot seguit trobareu les memòries verificades de tots els estudis oferts a la UdG i els corresponents informes de verificació:

  

Centre

Estudi

Any verificació /modificació

Memòria

Informe de verificació /modificació

Escola Politècnica Superior

 

Grau en Arquitectura Tècnica

2014

Memòria

Informe

 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

2016

Memòria

Informe

 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

2015

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Agrolimentària

2010

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Elèctrica

2010

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

2010

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Informàtica

2010

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Mecànica

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Enginyeria Química

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Estudis d'Arquitectura

2014

Memòria

Informe

 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Arquitectura

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Biotecnologia Alimentària

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Ciutats Intel.ligents (Smart City)

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Enginyeria Industrial

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Enginyeria Informàtica

2013

Memòria

Informe

  Màster en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia / Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM)
2014 Memòria Informe

 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures

2012

Memòria

Informe

 

Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Tecnologies Intel.ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthare)

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Visió per Computador i Robòtica

2016

Memòria

Informe

 

Màster Erasmus Mundus Medical Imaging and Applications (MAIA)

2016

Memòria

Informe

Facultat de Ciències

 

Grau en Biologia

2015

Memòria

Informe

 

Grau en Biotecnologia

2015

Memòria

Informe

 

Grau en Ciències Ambientals

2015

Memòria

Informe

 

Grau en Química

2015

Memòria

Informe

 

Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

2010

Memòria

Informe

 

Màster en Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

2013

Memòria

Informe

  Màster en Tècniques Cronomatogràfiques Aplicades (IU) 2013 Memòria Informe

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Comptabilitat i Finances

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Economia

2009

Memòria

Informe

 

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

2014

Memòria

Informe

Facultat de Dret

 

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

2017

Memòria

Informe

 

Grau en Criminologia

2016

Memòria

Informe

 

Grau en Dret

2016

Memòria

Informe

 

Màster en Advocacia

2012

Memòria

Informe

 

Màster en Dret de Danys

2012

Memòria

Informe

Facultat d'Educació i Psicologia

 

Grau en Educació Social

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Mestre en Educació Infantil

2014

Memòria

Informe

 

Grau en Mestre en Educació Primària

2014

Memòria

Informe

 

Grau en Pedagogia

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Psicologia

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Treball Social

2010

Memòria

Informe

 

Màster en Atenció a la Diversitat en un Educació Inclusiva

2015

Memòria

Informe

 

Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes

2010

Memòria

Informe

 

Màster en Joventut i Societat (IU)

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Psicologia General Sanitària (IU)

2014

Memòria

Informe

 

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

2010

Memòria

Informe

Facultat d'Infermeria

 

Grau en Infermeria

2011

Memòria

Informe

 

Màster en Promoció de la Salut

2013

Memòria

Informe

Facultat de Lletres

 

Grau en Comunicació Cultural

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Filosofia

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Història

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Història de l'Art

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Llengua i Literatura Catalana

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Llengua i Literatura Espanyola

2009

Memòria

Informe

 

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

2010

Memòria

Informe

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i Català com a segones llengües

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local

2010

extingit

Memòria

Informe

 

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)

2016

Memòria

Informe

 

Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge

2013

Memòria

Informe

 

Màster en Recerca en Humanitats

2014

Memòria

Informe

Facultat de Medicina

 

Grau en Medicina

2011

Memòria

Informe

Facultat de Turisme

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

2016

Memòria

Informe

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

 

Màster Erasmus Mundus en Gestió del Turisme

2011

Memòria

 

 

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

2010

Memòria

Informe

 

Màster en Turisme Cultural

2014

Memòria

Informe

Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM)

 

Grau Audiovisual i Multimèdia

2009

Memòria

Informe

 

Grau en Arts Escèniques

2014

Memòria

Informe

Escola Universitària Social de l'Esport i la Salut

 

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

2015

Memòria

Informe

 

Grau en Fisioteràpia

2009

Memòria

Informe

 

Grau interuniversitari en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona

2015

Memòria

Informe

Escola Universitària Formàtic Barcelona (Barcelona)

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

Escola Universitària de Turisme Ceta (Barcelona)

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

Escola Universitària de Turisme Euroaula (Barcelona)

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar

 

Grau en Gestió Hotelera i Turística

2011

Memòria

Informe

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

Escola Universitària de Turisme Mediterrani

 

Grau en Màrqueting

2014

Memòria

Informe

 

Grau en Turisme

2009

Memòria

Informe

Escola de Doctorat

 

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Educació

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Medi Ambient

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de vida

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Química

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Tecnologia

2013

Memòria

Informe

 

Programa de Doctorat en Turisme

2013

Memòria

Informe


 Centre d'Estudis de Postgrau
  Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic  2014 Memòria   Informe