UdG Qualitat

Verificació de títols

Contacte

Gabinet de Planificació i Avaluació
Campus de Barri Vell
Plaça Sant Domènec, 3
17071 Girona

Tel.  +34 972 418993
Fax. +34 972 418031

MLHTML

Verificació de títols

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació dels nous ensenyaments universitaris. En aquest sentit, tal i com estableixen el RD 1393/2007 i la seva posterior modificació al RD 861/2010, son les pròpies universitats les que han de crear i proposar els ensenyaments i títols a impartir i expedir, sense estar subjectes a l’existència d’un catàleg previ.

La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollit en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex-ante, anomenat verificació, per part d’una agència de qualitat. A Catalunya les propostes de nous ensenyaments oficials s'han d'elaborar seguint les Guies d’AQU Catalunya, dissenyades per tal de facilitar als responsables universitaris l’elaboració de la memòria del títol i facilitar-ne la revisió interna per part de la mateixa institució. A la UdG aquesta memòria és elaborada per la unitat promotora de l’estudi, un cop obtingut l’autorització del Vicerectorat de Política Acadèmica i ha de passar posteriorment per l’aprovació de diferents òrgans de govern fins a la seva aprovació última pel Consell de Govern.

Un cop aquest circuit finalitza, s’envia la memòria a AQU Catalunya que és la responsable d’emetre l’informe d'avaluació per a la verificació. Aquest informe vinculant s’envia al Consejo de Universidades, que és l’òrgan responsable de la verificació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat ha d'autoritzar la seva implantació, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

A dia d’avui, tots els títols que està impartint la Universitat de Girona  han estat verificats favorablement, garantint-ne la seva qualitat. 

 

Tot seguit trobareu les memòries verificades de tots els estudis oferts a la UdG i els corresponents informes de verificació:

  

Centre

Estudi

Any verificació /modificació

Memòria

Informe de verificació /modificació

Escola Politècnica Superior

 

Grau en Arquitectura Tècnica

               2014

 Memòria

            Informe

 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

               2016

 Memòria

            Informe

 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

               2015

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Agrolimentària

               2010

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Elèctrica

               2010

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

               2010

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Informàtica

               2010

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Mecànica

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Enginyeria Química

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Estudis d'Arquitectura

               2014

 Memòria

            Informe

 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Arquitectura

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Biotecnologia Alimentària

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Ciutats Intel.ligents (Smart City)

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Enginyeria Industrial

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Enginyeria Informàtica

               2013

 Memòria

            Informe

  Màster en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia / Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM)
               2014  Memòria             Informe

 

Màster en Mecànica de Materials i Estructures

               2012

 Memòria

            Informe

 

Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Tecnologies Intel.ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthare)

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Visió per Computador i Robòtica

               2016

 Memòria

            Informe

 

Màster Erasmus Mundus Medical Imaging and Applications (MAIA)

               2016

 Memòria

            Informe

Facultat de Ciències

 

Grau en Biologia

               2015

 Memòria

            Informe

 

Grau en Biotecnologia

               2015

 Memòria

            Informe

 

Grau en Ciències Ambientals

               2015

 Memòria

            Informe

 

Grau en Química

               2015

 Memòria

            Informe

 

Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

               2010

 Memòria

            Informe

 

Màster en Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

               2013

 Memòria

            Informe

  Màster en Tècniques Cronomatogràfiques Aplicades (IU)                2013  Memòria             Informe

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Comptabilitat i Finances

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Economia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

               2014

 Memòria

            Informe

Facultat de Dret

 

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

               2017

 Memòria

            Informe

 

Grau en Criminologia

               2016

 Memòria

            Informe

 

Grau en Dret

               2016

 Memòria

            Informe

 

Màster en Advocacia

               2012

 Memòria

            Informe

 

Màster en Dret de Danys

               2012

 Memòria

            Informe

Facultat d'Educació i Psicologia

 

Grau en Educació Social

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Mestre en Educació Infantil

               2014

 Memòria

            Informe

 

Grau en Mestre en Educació Primària

               2014

 Memòria

            Informe

 

Grau en Pedagogia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Psicologia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Treball Social

               2010

 Memòria

            Informe

 

Màster en Atenció a la Diversitat en un Educació Inclusiva

               2015

 Memòria

            Informe

 

Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes

               2010

 Memòria

            Informe

 

Màster en Joventut i Societat (IU)

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Psicologia General Sanitària (IU)

               2014

 Memòria

            Informe

 

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

               2010

 Memòria

            Informe

Facultat d'Infermeria

 

Grau en Infermeria

               2011

 Memòria

            Informe

 

Màster en Promoció de la Salut

               2013

 Memòria

            Informe

Facultat de Lletres

 

Grau en Comunicació Cultural

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Filosofia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Història

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Història de l'Art

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Llengua i Literatura Catalana

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Llengua i Literatura Espanyola

               2009

 Memòria

            Informe

 

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

               2010

 Memòria

            Informe

 

Màster en Ensenyament d'Espanyol i Català com a segones llengües

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local

               2010

              extingit

 Memòria

            Informe

 

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)

               2016

 Memòria

            Informe

 

Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge

               2013

 Memòria

            Informe

 

Màster en Recerca en Humanitats

               2014

 Memòria

            Informe

Facultat de Medicina

 

Grau en Medicina

               2011

 Memòria

            Informe

Facultat de Turisme

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

               2016

 Memòria

            Informe

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

 

Màster Erasmus Mundus en Gestió del Turisme

               2011

 Memòria

 

 

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

               2010

 Memòria

            Informe

 

Màster en Turisme Cultural

               2014

 Memòria

            Informe

Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM)

 

Grau Audiovisual i Multimèdia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau en Arts Escèniques

               2014

 Memòria

            Informe

Escola Universitària Social de l'Esport i la Salut

 

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

               2015

 Memòria

            Informe

 

Grau en Fisioteràpia

               2009

 Memòria

            Informe

 

Grau interuniversitari en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona

               2015

 Memòria

            Informe

Escola Universitària Formàtic Barcelona (Barcelona)

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

Escola Universitària de Turisme Ceta (Barcelona)

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

Escola Universitària de Turisme Euroaula (Barcelona)

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

Escola Universitària de Turisme Sant Pol de Mar

 

Grau en Gestió Hotelera i Turística

               2011

 Memòria

            Informe

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

Escola Universitària de Turisme Mediterrani

 

Grau en Màrqueting

               2014

 Memòria

            Informe

 

Grau en Turisme

               2009

 Memòria

            Informe

Escola de Doctorat

 

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Educació

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Medi Ambient

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Psicologia, Salut i Qualitat de vida

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Química

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Tecnologia

               2013

 Memòria

            Informe

 

Programa de Doctorat en Turisme

               2013

 Memòria

            Informe


 Centre d'Estudis de Postgrau
  Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic                2014  Memòria              Informe