Reinicialització de la contrasenya

Contacte

Centre de Serveis als Usuaris

Us podeu adreçar a una de les Unitats del CSU

Centres adscrits:

Adreceu-vos a la secretaria del centre.

Reinici de contrasenya

El codi de petició no és vàlid o bé s'ha excedit el temps permès per reiniciar la contrasenya.