Consell Social

CU2/10

Comissió de Comunitat Universitària, CU2/10, de 13 de juliol de 201

ADJUDICACIÓ PER PART DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ A LA UDG DE 28 BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER AL CURS 2010-2011

Atesa la delegació de funcions del Ple del Consell Social a les seves comissions, aprovada en sessió 1nc/04, amb data 28 de maig de 2004 (DOGC núm. 5484, de 15 d’octubre de 2009);

 

S’APROVA: 

La distribució de les 28 beques de col·laboració del Ministeri d’Educació  per al curs 2010-2011

 

DEPARTAMENT                       Nº DE BEQUES

Arquitectura i Enginyeria de la Construcció     1         

Arquitectura i Tecnologia de Computadors      1

Biologia   2

Ambientals   2

Ciències Mèdiques    1

Didàctiques Específiques    1

Dret Privat    1

Dret Públic    1

Economia    1

Empresa     1

Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica     1

Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial  1

Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària   1

Filologia i Comunicació    2

Filosofia    1

Física     1

Geografia  1

Història i Història de l’Art      2

Infermeria     1

Informàtica i Matemàtica Aplicada     1

Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte   1

Pedagogia    1

Psicologia   1

Química   1