Estudia a la UdG

Assignatures del mòdul

Contacte:


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Afeccions médico quirúrgiques II

ATENCIÓ! La relació següent mostra totes les assignatures vinculades a aquest mòdul o requeriment del pla d'estudis, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

Nom de l’assignatura i descripció Crèdits Curs
3159G03028   Patologia Neurològica
Introducció al trastorn del moviment i la marxa patològica d'origen neurògic, mitjançant el coneixement de la Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric, les Exploracions complementàries en Neurologia i les Malalties més rellevants infantils i de l'adult. Funcionament del sistema motor. Anàlisi de la marxa en alteracions neurològiques. Eines per al diagnòstic i el tractament de les diferents patologies neurològiques.
4,003
3159G03029   Patologia Caridorespiratòria
Es treballaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
3,003
3159G03030   Patologia Reumatològica
Els continguts d'aquesta assignatura proposen descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.
3,003