Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Asociación La Barca

Asociación La Barca

OBJECTIU: Estimular l'enfortiment dels vincles familiars dels nens atesos per la Barca, perquè la família pugui satisfer les necessitats efectives, biològiques i socials dels seus membres. 
SOL·LICITANT: Paco Jiménez Martínez
CONTACTE: Paco Jiménez Martínez
CORREU ELECTRÒNIC:  paco.jimenez@udg.edu
CONTRAPART: Hogar La Barca
UBICACIÓ: Montevideo. Uruguai
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 490€ (1 estudianta de la FEP)