Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Casa de acojida Mantay

Casa de acojida Mantay

OBJECTIU: Promoure el desenvolupament humà sostenible dels nens, nenes i mares adolescents en estat d'abandonament moral i material. Recuperar els valors de solidaritat, autoestima i valoració de la seva identitat cultural. Millorar les condicions de vidaen els aspectes social, econòmic, sanitari i psicològic.
SOL·LICITANT: Paco Jiménez Martínez
CONTACTE: Paco Jiménez Martínez
CORREU ELECTRÒNIC:  paco.jimenez@udg.edu
CONTRAPART: Asociación Qallary
UBICACIÓ: Distrito San Jerónimo. Cusco. Perú
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 1.120€ (630€ + 490€. 1 estudiant i 1 estudianta de la FEP)