Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Inventari del patrimoni arquitectònic de l’Oasis F

Inventari del patrimoni arquitectònic de l’Oasis del Ferkla

OBJECTIU: Conèixer els mètodes constructius autòctons. Crear un inventari del patrimoni arquitectònic per tal que es valori i es preservi. Prioritzar una zona amb necessitats de rehabilitació i començar a plantejar-la.
SOL·LICITANT: Irene Solà i Comalada
CONTACTE: Irene Solà i Comalada
CORREU ELECTRÒNIC:  irenesola@gmail.com
CONTRAPART: Associació El Khorbat
UBICACIÓ: Oasis de Ferkla. Marroc
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 1.435€ (2 estudiants EPS + 1 estudiant 3er cicle EPS + 2 docents)