Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

La Qualitat de l’aigua del Riu Estelí

Cooperació i Voluntariat

La Qualitat de l’aigua del Riu Estelí

OBJECTIU: Elaboració d'un estudi de la qualitat de l'aigua del Riu Estelí per tal de conscienciar a la població de la seva importància. Procés de divulgació mitjançant conferències i tallers.
SOL·LICITANT: Neus Montserrat Soler
CONTACTE: Neus Montserrat Soler
CORREU ELECTRÒNIC:  u1064486@correu.udg.edu
CONTRAPART: Centro Universitario Regional del Norte (FAREM)
UBICACIÓ: Estelí. Nicaragua
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 1.680€ (3 estudiantes de la FC) 

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17003, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

<