Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Disseny d’un allotjament per estances temorals

Disseny d’un allotjament per estances temorals al recinte de l’hospital de Boulemane

OBJECTIU: Disseny del projecte de construcció, dins un recinte hospitalari, d'una estança on poder dormir i compartir l'espai per a dues famílies.
SOL·LICITANT: Bernat Llauradó Auquer
CONTACTE: Bernat Llauradó Auquer
CORREU ELECTRÒNIC:  u1038637@correu.udg.edu
CONTRAPART: Associació Crits dels Nens
UBICACIÓ: Boulemane. Marroc
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 1.400€ (4 estudiants EPS + 1 estudianta EPS)