Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Enfortiment de les capacitats i la autonomia

Enfortiment de les capacitats i la autonomia de les dones a través de l’alfabetització, la formació professional i el treball en els 6 comunitats de Bamako

OBJECTIU: Treball amb grups, associacions i cooperatives de dones de les 6 comunitats de Bamako per tal de millorar les seves capacitats productives i el seu desenvolupament econòmic.
SOL·LICITANT: Sandra Alanzor Coma
CONTACTE: Sandra Alanzor Coma
CORREU ELECTRÒNIC:  sandra2ac@gmail.com
CONTRAPART: ACOD Gnètaaso: associació Consell pel Desenvolupament
UBICACIÓ: Bamako. Mali
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 1.000€ / Mobilitat: 700€ (1 estudianta de la FEP)