Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte menjador social Ajujuy

Projecte menjador social Ajujuy

 

OBJECTIU:  Continuar amb el projecte de col·laboració amb el menjador social per garantir l'alimentació diària dels infants.
SOL·LICITANT:  Sílvia Rius Soler
CONTACTE:  Verònica Franco Pérez
CORREU ELECTRÒNIC:   ccugirona@udg.edu
CONTRAPART:  Centro de Desarrollo Popular Solidario
UBICACIÓ:  San Salvador de Jujuy. Argentina
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 1.370€ / Mobilitat: 735€ (3 estudiantes + 1 estudianta 3er cicle)