Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte de cooperació Auroville

Projecte de cooperació Auroville

OBJECTIU: Col·laboració en l'execuxió d'habitatges i construccions singulars a Auroville, seguint criteris de sostenibilitat per tal que les edificacions siguin mediambientalment sostenibles respecte al consum energètic.
SOL·LICITANT: Georgina Borràs Cunill
CONTACTE: Georgina Borràs Cunill
CORREU ELECTRÒNIC:  ginaborras@hotmail.com
CONTRAPART: Autoville Foundation
UBICACIÓ: Auroville. La Índia
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 454,13€ / Mobilitat 630€ (1 estudianta de l'EPS)