Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

TAINCO (talleres infantiles en Comunidad)

TAINCO (talleres infantiles en Comunidad)

OBJECTIU: Educar, mitjançant el lleure, a la població infantil, proporcionant les eines necessàries pel seu desenvolupament integral, que els permeti sortir de la situació marginal en la que viuen i accedir a la societat amb esperit crític, compromès i trasnformador.
SOL·LICITANT: Núria Felip i Jacas
CONTACTE: Núria Felip i Jacas
CORREU ELECTRÒNIC:  nuria.felip@udg.edu
CONTRAPART: CCLEP
UBICACIÓ: La Sierra. Santiago de Xile. Xile
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 1.000 €