Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pactos i acciones socioambientales

Pactos i acciones socioambientales para un desarrollo campesino sustentable a Tinjacá, Colombia, a través de una nueva cultura del agua

OBJECTIU:  Augmentar l'oferta d'aigua neta a Tinjacá. Aconseguir una qualitat de vida sostenible pactant una cultura de l'aigua.
SOL·LICITANT:  Josep Vila i Subirós
CONTACTE:  Josep Vila i Subirós
CORREU ELECTRÒNIC:   josep.vila@udg.edu
CONTRAPART:  Teixidors de Xarxes i Fund. Casa de Teja
UBICACIÓ:  Tinjacá. Colombia
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 1.000€ / Mobilitat: 700€ (1 docent + 1 estudiant FLL + 1 estudiant 3er cicle FLL)