Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Disseny d’una proposta de “cartillas ambientales”

Disseny d’una proposta de “cartillas ambientales” en el marc de la Red Yo Sí Puedo Seguir

OBJECTIU:

Donar eines per tal de fomentar un creixement de la consciència ambiental

SOL·LICITANT: David Brusi Belmonte
CONTACTE: David Brusi Belmonte
CORREU ELECTRÒNIC:  david.brusi@udg.edu
CONTRAPART: Universitat d'URACCAN. Recinte universitari de Bilwi.
UBICACIÓ: NICARAGUA
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 1.000€   Mobilitat: 2.030€ (2 estudiants + 2 estudiantes de la FC)