Materials i termodinàmica

Presentació

Contacte

Presentació

 
Materials
El Grup de Recerca en Materials i Termodinàmica (GRMT) , és un grup multidisciplinari en materials, especialitzat en l'anàlisi i el tractament tèrmic .
 
línies de recerca
  • Tractaments tèrmics de nanopartícules obtingudes a partir de fase gas
  • Caracterització física de polímers
  • Aliatge mecànic
  • Caracterització i degradació de ceràmiques comercials
  • Desenvolupament de materials amorfs i nanomaterials magnètics tous a partir de la síntesi de precursors per solidificació ràpida i/o aliatge mecànic