Física ambiental

Presentació

Presentació

   capçalera


 Línies de recerca:
 
 • Hidrodinàmica i processos físics en sistemes aquàtics naturals
  S'estudia la hidrodinàmica de mars, rius, embassaments i aiguamolls i se'n parametritzen els fluxos de massa i energia. S’aprofundeix en els marcs conceptuals, els models numèrics i  els mètodes de mesura dels processos físics que hi tenen lloc, per exemple la turbulència, les ones i els corrents. Es proposen nous mètodes per descriure i pronosticar més acuradament la dinàmica dels sistemes aquàtics naturals i la seva interacció amb l’entorn.

 • Núvols, radiació a l'atmosfera i clima
  S’estudia la climatologia de la nuvolositat i la insolació, des de l’escala local fins la continental, emprant observacions des de superfície i dades de satèl·lit. Igualment, treballem en la caracterització dels núvols i l’aerosol atmosfèric. Els efectes dels núvols i l’aerosol sobre la banda solar, especialment la ultraviolada, i sobre la banda d’ona llarga, són estudiats tant amb tècniques basades en mesures com en modelització.

 • Qualitat de l’aigua  i transport de partícules
  S'estudia el transport de partícules en llacs, embassaments i aiguamolls. Es parametritza l'efecte de la vegetació i de les praderies sobre el transport. Es proposen tècniques de millora de la qualitat de l'aigua

 • Canvi climàtic: evidències i processos físics
  Es treballa en ampliar i analitzar les evidencies del canvi climàtic per tal de determinar els processos clau del canvi. S’estudia l’evolució dels diferents components del sistema climàtic i la interacció entre ells així com els processos físics subjacents.

 • REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
  S'estudia la reutilització d'aigües residuals des del punt de vista de les partícules en suspensió. S'aprofundeix en el coneixement del funcionament de les tècniques convencionals de reutilització i se'n proposen de noves amb un impacte ambiental menor.