Envelliment, Cultura i Salut (ECiS)

Projectes i convenis

Contacte

Pilar Monreal Bosch
pilar.monreal@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-2321-483X

 

Arantza del Valle Gómez
a.delvalle@udg.edu
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-9631-7827

 

Santiago Perera Izquierdo
santiago.perera@udg.edu 
Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0002-3007-6941


Pilar Albertín Carbó

pilar.albertin@udg.edu

Departament de Psicologia

ORCID: 0000-0001-6995-509X


Marga Sánchez-Candamio Méndez

Departament de Psicologia

logopetit

Curs estiu

 llei de dependència

Viure en un món heterogeni

Projectes i convenis

 

Projecte: Estudi  'Approfondissement de l'étude Reconnaissance des Diplômes et Validation' 

Finançada: UXEU - DG Xarxes Trans-Europees.     Durada: any 2000 

Identificador: 060/00 17/10/00              Import: 11.999,01 €

Investigador principal: Pilar Monreal Bosch. Universitat de Girona

 

Projecte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en el tercer cicle d'educació primària i revisió de les proves de comprensió lectora del primer cicle d’educació primària

Finançada: Fundació Propedagògic   Durada: 1993- 1994   Import: 18.000 euros  

Investigador principal: Ramón Canals i Casas. Universitat de Girona

 

Projecte: Avaluació psicopedagògica dels aprenentatges instrumentals en la secundària obligatòria 

Finançada: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

Durada: 1993   Import: 18.000 euros  

Investigador principal: Ramón Canals i Casas. Universitat de Girona