conferències

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Laura Garcia Taberner
Informació general
  • 616246912 (mòbil), 9371 (intern)
  • laura.garcia@udg.edu
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 203
 

Participació en conferències

Participació en conferències
Font de les dades: Sistema d'informació GREC