Seminari de ciències penals i criminològiques

Presentació

Contacte

Prof. Dr. Gonzalo Escobar Marulanda

Prof. Dr. Daniel Varona Gómez

Departament de Dret Públic

Campus de Montilivi

17071 Girona

gonzalo.escobar@udg.edu

daniel.varona@udg.edu

Presentació

El grup de recerca "Seminari de ciències penals i criminològiques" forma
part d'un grup de recerca més ampli que agrupa a les universitats Pompeu
Fabra (Barcelona, amb la professora Elena Larrauri com a directora),
Autònoma de Barcelona (amb el professor Josep Cid com a director) i Girona.
 

Aquest grup matriu més ampli ha estat reconegut ja des de fa temps com a un
grup de recerca consolidat pel govern de Catalunya i és sens dubte un grup
de referència a Espanya dels estudis criminològics i penològics.
El grup de la Universitat de Girona, en aquest context, s'ha especialitzat
en el desenvolupament de la política-criminal espanyola, amb particular
interès als tòpics "Inmigració", "Actituds punitives", "Prevenció
comunitaria" i "Joves i bandes".
 

Actualment duu a terme diversos projectes de recerca centrats en aquests
àmbits i la seva finalitat última és aportar coneixement sòlid que serveixi,
per una banda a les autoritats públiques per prendre decisions més racionals
i per altra banda a la comunitat acadèmica i a la societat general li aporti
eines per analitzar i avaluar les polítiques públiques.