La construcció de gènere a la ficció televisiva

Comunicacions

Actes COONGÈNERE 2009              
 

 

Contact

Congenere al FacebookCongenere al Twitter

Congrés Congènere
Seu: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.congenere.org
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailcongenere@udg.edu

 

 

 

With the participation of: 

 

Consell de l'Audiovisual

de Catalunya

Logo CAC

Comunicacions

 

CONGENERE’10: LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE EN LA FICCIÓ TELEVISIVA

 

Taules de comunicacions

 

Les taules de comunicacions s'organitzaran en tres sessions i seran dinamitzades per un/a relator/a que s'encarregarà de facilitar l’anàlisi dels treballs presentats.

Els/les comunicants hauran de lliurar les seves aportacions en el termini assignat de manera que els relators de cada sessió puguin fer un resum del contingut de cada bloc i plantejar les preguntes i aspectes més destacables que permetin desenvolupar un debat sobre el tema.

En aquestes sessions hi intervindran els/les autors/es dels diferents treballs i els/les assistents al Congrés.

Les idees i conclusions més rellevants seran recollides pels relators/es i aportades a l’acte de clausura del Congrés.

Característiques i requisits de les comunicacions
 
Les comunicacions s’han d’ajustar als eixos temàtics del Congrés sempre a l’entorn de la ficció televisiva nacional i/o estrangera:
    

  1. Immigració i gènere
  2. Rols professionals, estereotips i gènere
  3. Violència de gènere i agressions sexuals

 
Seran avaluades pel Comitè Científic.


Es valoraran especialment els següents aspectes:


•    Definició clara dels objectius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat


Cal que, com a mínim, un dels autors/es d’una comunicació acceptada pel Comitè Científic, estigui inscrit/a al Congrés perquè l’esmentada comunicació s’incorpori a la programació del mateix i a la publicació final.