La construcció de gènere a la ficció televisiva

Taules de comunicacions

Actes COONGÈNERE 2009              
 

 

Contact

Congenere al FacebookCongenere al Twitter

Congrés Congènere
Seu: Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG
Secretaria
Pl. Ferrater Mora, 1
Codi Postal 17071 Girona
Espanya
web: link www.congenere.org
Tel.: +34 972 419 700
Fax: +34 972 419 709
E-mail: e-mailcongenere@udg.edu

 

 

 

With the participation of: 

 

Consell de l'Audiovisual

de Catalunya

Logo CAC

TAULES DE COMUNICACIONS

CONGENERE’10: LA CONSTRUCCIÓ DE GÈNERE A LA FICCIÓ TELEVISIVA

Taules de comunicacions


Les taules de comunicacions s'organitzaran en tres sessions i seran dinamitzades per un/a relator/a que s'encarregarà de facilitar l’anàlisi dels treballs presentats.

Els/les comunicants hauran de lliurar les seves aportacions en el termini assignat de manera que els relators de cada sessió puguin fer un resum del contingut de cada bloc i plantejar les preguntes i aspectes més destacables que permetin desenvolupar un debat sobre el tema.

En aquestes sessions hi intervindran els/les autors/res dels diferents treballs i els/les assistents al Congrés.

Les idees i conclusions més rellevants seran recollides pels relators/es i aportades a l’acte de clausura del Congrés.

 


Característiques i requeriments de les comunicacions


Les comunicacions s'han d'ajustar als eixos temàtics del Congrés sempre en l'entorn de la ficción televisiva nacional i/o estrangera:

  • L'aspecte físic dels personatges en la construcció del rol de gènere

  • Personalitat dels personatges. Diferències entre masculí i femení

  • Trencaments sentimentals i divorcis

  • Immigració i gènere

  • Rols professionals i gènere

  • Violència de gènere i agressions sexuals

  • Els reality game show
     

Seran avaluades pel Comitè Científic (C.C.)

Es valoraran especialment els següents aspectes:


•    Definició clara dels objetius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors 
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat


Cal que, com a mínim, un dels/les autors/es d'una comunicació acceptada pel Comitè Científic, estigui inscrit/a al Congrés perquè la mencionada comunicació s'incorpori a la programació d'aquest i també a la publicació final.


 
Propostes de comunicació
 
Les propostes de comunicació (resum d'un màxim de 300 paraules) s'han d'enviar a la Secretaria del Congrés abans del dia
30 de juny a través de la plataforma d'administració d'esdeveniments ConfTool, disponible a través d'aquest mateix web.

Les propostes rebudes seran avaluades pel Comitè Científic del Congrés.

A partir del
20 de juliol  es podrà consultar al
ConfTool la resolució del Comitè Científic.

Text complet de les comunicacions acceptades:
 
El text complet de les comunicacions acceptades pel Comitè Científic s'haurà de remetre a la Secretaria del Congrés abans del dia
1 de setembre, a través de la plataforma ConfTool (com a document adjunt en format .doc, pdf, .rtf, o .zip).

Requeriments que han de cumplir els textos complets:
 
Els textos complets de les comunicacions acceptades han de serguir aquestes pautes generals de presentació.

És important llegir abans d'utilitzar la plantilla recomanada.

Hauran de tenir un màxim 6.000 paraules. Podran enviar-se en format .doc, .pdf, rtf, o .zip.
 
Hauran d'incloure els apartats següents:


•    Títol de la comunicació
•    Autors de la comunicació, detallant per a cadascun d'ells les dades següents:
•    Nom i cognoms
•    Universitat/institució
•    Correu electrònic
•    Resum (Máxim
300 paraules)
•    Text de la comunicació
•    Conclusions
•    Bibliografia
•    Qüestions i/o consideracions per al debat

 

RELATORS: 

- Teresa Gema Martín. Comunicació del Govern de Castella i Lleó

- Maria Corominas. Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)

- Celia Andreu. (Professora de la Universitat de Girona)


Publicació
 
Totes les comunicacions acceptades seran publicades en les actes del Congrés. 

 

Pòsters 

Es podran enviar pòsters fins el dia 1 de setembre de 2010