Estudia a la UdG

Taxes per la inscripció a les PAU

Contacte

Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 98 54
Fax 972 41 98 44
Adreça electrònica / Dirección de correo electrónico / Email address acces@udg.edu
Mapa / Map Com arribar-hi
Horari / Horario / Opening hours Horaris d’atenció

Taxes per la inscripció a les proves d'accés a la universitat

Aquests preus els estableix la Subsecció Dissetena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 5537 - 31/12/2009) Enllaç extern / Enlace externo / External link i seran d'aplicació a les proves d'accés a la universitat (PAU) de l'any 2010.

 

 

Drets d'examen i quotes
Tipus de prova Drets d'examen Quota Total
PAU per a estudiants amb títol de batxillerat 30 € Fase general: 50 €
Fase específica: 10 € per matèria (fins a un màxim de 3 matèries)
De 80 € a 110 €
PAU per a més grans de 25 anys 30 € 50 € 80 €
PAU per a més grans de 45 anys 30 € 50 € 80 €
Proves addicionals per a determinats estudis universitaris (proves d’aptitud personal o PAP) 30 € 50 € 80 €

 

Bonificacions i exempcions
Col·lectiu Abast de la bonificació o exempció Acreditació
Estudiants amb beca 100% Justificació documental de ser beneficiari d'una beca
Família nombrosa de categoria especial (5 fills o més, i altres supòsits. Llei 40/2003) 100% Títol de família nombrosa actualitzat
Família nombrosa de categoria general (3 fills i altres supòsits. Llei 40/2003) 50% Títol de família nombrosa actualitzat
Família monoparental de categoria especial (2 fills o més, i altres supòsits. Decret 151/2009) 100% Títol de família monoparental actualitzat
Família monoparental de categoria general (1 fill. Decret 151/2009) 50% Títol de família monoparental actualitzat
Persones amb discapacitat del 33% o superior 100% Certificat emès per l'ICASS on consta el grau de discapacitat
Víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills 100%  Certificat emès pel Ministeri d'Interior
Víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents 100% Denúncia o sentència judicial
Persones de 65 anys o més 100% DNI o passaport