Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia
Plaça de Sant Domènec, 9
17071 Girona-Espanya
Tel: (+34) 972 418 298
Fax: (+34) 972 418 301
masterjoventut@udg.edu

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau
Mòdul 20
Mòduls centrals
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel: (+34) 972 418 843
Fax: (+34) 972 419 747
postgrau@udg.edu

Continguts

El seminari va tenir lloc els dies 9 i 10 de juny, en sessions de matí i tarda. El treball s’estructurà a partir de ponències i de la presentació d’experiències concretes. Es varen preveure tres ponències complementàries per enfocar cadascun dels tres temes generals:

  • Urbanística: Les polítiques públiques en urbanisme i joventut. La presència dels joves en els espais públics (descoberts i coberts, oberts i restringits) com a recurs específic i com a recurs intergeneracional. Bases per a una avinença intergeneracional. L’ús de l'espai públic per joves com a indicador de reptes en els aspectes socials i urbans.
  • Sociocultural: L'espai públic com a lloc privilegiat de relació entre els joves: espai públic i relacions inter i intra gèneres, generacions, ètnies i/o classes. Espai públic, fluxos comunicatius i configuració de les identitats: les relacions entre espai públic i espai virtual. La circulació dels joves en l'espai públic i els seus intents de control: espai públic com a manifestació de necessitats i anhels, relacions de poder i conflicte sociocultural.
  • Educativa: La ciutat com a àmbit educatiu. Tipologies d’espais formatius urbans per als joves. Com facilitar l’accés i motivar l’ús dels espais formatius. Criteris pedagògics per incrementar la potència formativa dels recursos existents.