Autisme UdG

Prevalència

Contacte

Dr. Paco Jiménez

Catedràtic de Diversitat Educativa

Universitat de Girona (UdG)
 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address 
email

Mario Montero

Professor Associat

Facultat d'Educació i Psicologia

Universitat de Girona (UdG)

 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address email

Prevalència

La National Autistic Society és una de les fundacions més importants a Anglaterra que dóna suport a persones i families afectades per l’Autisme. Aquesta organització indica que actualment la prevalència d’aquesta condició (és a dir, el nivell d’afectació) és d’1 per cada 100 persones.

Als Estats Units el “US Centers for Disease Control” aporta que l’Autime afecta a 1 de cada 110 infants en aquell pais.

A l’Estat Espanyol l’ “Instituto de Salud Carlos III”, i dintre d’aquest el “Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista”, considerat el grup de recerca amb els millors i amb més renom dels especialistes a l’Estat, consideren que l’afectació és d’ 1 per cada 250 infants en edat escolar.

Per altra banda cal tenir en compte que l’afectació és de 1 nena/dona per cada 4 nens/homes.