Oficina de Cooperació per al Desenvolupament

IV Assamblea de la Red Universitaria Yo, Sí Puedo

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17003, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

<

IV Assamblea de la Red Universitaria Yo, Sí Puedo

Del 20 al 24 de juliol es va celebrar a Waspam, Río Coco, RAAN-Nicaragua, la IV asamblea de la Red Universitaria Yo, Sí Puedo. Després de tres dies de visites institucionals, lliuraments de certificats als alfabetitzats per part de les autoritats i diverses sessions de treball, es va firmar conjuntament la “declaració de Waspam”, en la que s’hi reflectia el compromís de renovació del recolzament de la Red als esforços dels governs nacional, regionals i municipals per eradicar l’analfabetisme a la RAAN, així com la renovació del compromís per cooperar amb l’alfabetització i postalfabetització de la RAAN i en el desenvolupament integral de la Regió. En la declaració, també es va voler mostrar el recolzament a les brigades universitàries que han permès un gran avenç en la lluita per l’eradicació de l’analfabetisme a la Costa Caribe Norte, i el recolzament a la celebració del XXX aniversari de la “Cruzada Nacional de Alfabetización”, coincidint amb la Declaració del “Río Coco, Territorio Libre de Analfabetismo”. A la declaració final també s’hi va fer constar l’acceptació de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Pinar del Río (Cuba) com a membres de ple dret de la Red, i es va reconèixer la tasca del rector de la UNAN-León, Rigoberto Sampson pel seu compromís amb l’alfabetització i el desenvolupmanet integral de les regions autònomes de la Costa Caribe.