Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

Presentació

Contacte

Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis

Patrocini: Ajuntament de Torroella de Montgrí, Universitat de Girona

Dir: Xavier Quintana

Museu de la Mediterrània C/ d’Ullà, 31
Torroella de Montgrí,
17257-Girona
Tel: 972755180
Fax: 972755182

catedra.elm@udg.edu
 

Presentació

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis neix com a conseqüència de la llarga col·laboració entre la UdG i l’Ajuntament en l’estudi, restauració, gestió i difusió dels espais naturals del litoral del Baix Ter. El valor del patrimoni natural obliga a un coneixement en profunditat del territori i de les seves característiques ecològiques, sòcio-econòmiques i culturals, amb dos objectius bàsics: la conservació del patrimoni natural i el desenvolupament d’un model de gestió territorial sostenible en del marc d’aquests espais naturals.

Els objectius de la Càtedra són:

  • Promoure els estudis científics en l’àmbit de l’ecologia costanera mediterrània, en especial els orientats al coneixement dels ecosistemes i de les interrelacions entre els diferents tipus d’ecosistemes costaners, marins i continentals i en particular, els que tinguin relació amb el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
  • Coordinar i canalitzar tots aquells estudis de seguiment o projectes necessaris per portar a terme una correcta gestió d’aquests espais naturals.
  • Participar en la gestió dels espais naturals costaners mediterranis, assessorant de manera activa a les administracions responsables en la gestió, restauració i conservació d’aquests espais naturals.
  • Difondre i divulgar el coneixement del funcionament dels espais costaners mediterranis i de les seves característiques ecològiques.

Per accedir a la pàgina web de la càtedra cliqueu a la finestra "Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis".