Llengües a la UdG

Català per a no catalanoparlants

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h
Agost: tancat

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


Català per a no catalanoparlants

CURS 2011-12     -    2n semestre

CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

Curs gratuït de català nivell bàsic per a membres de la UdG

(nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües)

Curs semipresencial de 60 hores: 20 hores presencials + 40 hores d’aprenentatge virtual a través de la plataforma Parla.cat, amb la guia d'un tutor.

Destinataris: Estudiants provinents de programes de mobilitat (Erasmus...), estudiants, PAS i professorat de la UdG que no tinguin coneixements de català.

Seguiment dels cursos: per poder obtenir el certificat cal assistir com a mínim al 80% de les sessions presencials, lliurar les activitats obligatòries i superar l’examen final.


Matrícula: del 25 de gener al 28 de febrer, de 9.30 a 13.30 h. Servei de Llengües-Dret-Montilivi
Els estudiants de la UdG hauran de presentar el full de matrícula dels estudis que estiguin fent a la UdG durant el curs 2011-12.


 

CATALÀ nivell A2 (bàsic)  412b

Inici del curs: 5 de març                              Finalització:  30 de maig 

Dies de classe presencial:

5, 6, 7, 8 i 9 de març, de 14 a 16 h
14, 21 i 28 de març, de 14 a 15 h
11, 18 i 25 d’abril, de 14 a 15 h
2, 9, 16 i 23 de maig, de 14 a 15 h

Aula: 17 de la Facultat d'Econòmiques (dies 6 i 7 de març = aula 16)

Exàmens finals: 28 de maig, de 14 a 16 h (oral) - 30 de maig, de 14 a 16 h (escrit) 

Publicació de notes: 11 de juny

Certificats:  es poden passar a recollir a partir del 15 de juny, a la Secretaria del Servei de Llengües. Caldrà presentar un document d'identitat.

Professora: Mar Anton