Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Turisme


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme
Introducció al turisme  (3160G01001)
B 6 A 2
B 2
Dimensió socio-cultural del turisme  (3160G01002)
català, castellà i anglés
B 6 A 2
B 2
Dimensió econòmica del mercat turístic  (3160G01003)
B 6 A 2
B 2
Dimensió territorial del turisme  (3160G01004)
B 6 A 2
B 2
Dimensió jurídica del turisme  (3160G01005)
català
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística
Màrqueting turístic  (3160G01006)
30%
B 6 A 2
B 2
Comptabilitat d'empreses turístiques  (3160G01007)
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Tècniques turístiques
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme  (3160G01008)
B 6 A 2
B 2
Tècniques informàtiques i comunicatives  (3160G01009)
B 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Project Work
Project Work llengües estrangeres  (3160G01024)
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Destinacions turístiques
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques  (3160G01025)
Tipologies i estratègies de les destinacions turístiques
OB 6 A 2
B 2
Patrimoni de les destinacions  (3160G01026)
L'assignatura proposa una panoràmica general sobre l'estat de la qüestió de la gestió i activació turística de les destinacions i recursos patrimonials, tant culturals com naturals, del món, amb especial atenció al cas de l'Estat espanyol.
OB 4 A 2
B 2
Ordenació i planificació del territori  (3160G01027)
Ordenació i planificació del territori
OB 6 A 2
B 2
Gestió pública de les destinacions  (3160G01028)
L'assignatura proposa una panoràmica general sobre l'estat de la qüestió de la gestió de les destinacions i recursos turístics des del punt de vista de les administracions públiques arreu del món, amb especial atenció al cas de l'Estat espanyol.
OB 4 A 2
B 2
Polítiques de promoció i informació de les destinacions  (3160G01029)
L'assignatura tracta sobre algunes de les principals polítiques, estratègies i mitjans d'informació i promoció de destinacions turístiques, amb especial atenció al cas espanyol i català.
OB 4 A 2
B 2
Mòdul: Organització i gestió de l'empresa turística
Creació i gestió de l'empresa turística  (3160G01030)
OB 6 A 2
B 2
Organització empresarial de l'empresa turística  (3160G01031)
OB 6 A 2
B 2
Mòdul: Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística
Gestió d'allotjaments i restauració  (3160G01032)
Gestió d'allotjaments i restauració
B 6 A 2
B 2
Gestió d'intermediació, transport i distribució  (3160G01033)
Gestió d'intermediació, transport i distribució
B 6 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès I  (3160G01010)
Objectius: Anglès especific de turisme. Nivell A2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.
OB 3 A 2
B 2
Anglès II  (3160G01011)
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Francès I  (3160G01013)
OB 3 A 2
B 2
Francès II  (3160G01014)
Francès de empresa
OB 3 A 2
B 2
Alemany I  (3160G01018)
OB 3 A 2
B 2
Alemany II  (3160G01019)
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Francès I  (3160G01013)
OB 3 A 2
B 2
Francès II  (3160G01014)
Francès de empresa
OB 3 A 2
B 2
Alemany I  (3160G01018)
OB 3 A 2
B 2
Alemany II  (3160G01019)
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment tercera llengua
Anglès I  (3160G01010)
Objectius: Anglès especific de turisme. Nivell A2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.
OB 3 A 2
B 2
Anglès II  (3160G01011)
OB 3 A 2
B 2
Mòdul: Requeriment quarta llengua
Francès I  (3160G01013)
OB 3 A 2
B 2
Francès II  (3160G01014)
Francès de empresa
OB 3 A 2
B 2
Alemany I  (3160G01018)
OB 3 A 2
B 2
Alemany II  (3160G01019)
OB 3 A 2
B 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top