Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciències bàsiques 1
Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport  (3159G02001)
B 6 A 1
Fisiologia de l'exercici 1  (3159G02002)
B 6 A 2
Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport  (3159G02005)
B 6 A 1
Desenvolupament motor i iniciació esportiva  (3159G02006)
B 6 A 2
Mòdul: Ciències bàsiques 2
Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport  (3159G02010)
B 6 A 1
Mòdul: Manifestacions de la motricitat
Jocs i habilitats motrius bàsiques  (3159G02011)
OB 6 A 1
Dansa i expressió corporal  (3159G02012)
OB 6 A 2
Mòdul: Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari
Esports individuals  (3159G02014)
OB 6 A 1
Esports d'adversari  (3159G02016)
Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo
OB 12 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Segon curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Ciències bàsiques 1
Fisiologia de l'exercici 2  (3159G02003)
B 6 A 1
Kinesiologia i biomecànica del moviment  (3159G02004)
B 6 A 1
Mòdul: Ciències bàsiques 2
Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF  (3159G02007)
B 6 A 2
Principis didàctics de l'activitat física i l'esport  (3159G02008)
B 6 A 1
Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu  (3159G02009)
B 6 A 2
Mòdul: Fonaments dels esports col·lectius
Esports d'equip 1  (3159G02017)
Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Team sportsI: tactical principles; futbol; bàsquet; i handbol.
OB 12 A A
Mòdul: Entrenament esportiu
Teoria de l'entrenament 1  (3159G02019)
OB 6 A 1
Mòdul: Gestió i recreació esportiva
Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions  (3159G02026)
OB 6 A 2
Mòdul: Ensenyança de l'activitat física i l'esport
Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport  (3159G02030)
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top