Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2013-2014 - Ciències Empresarials


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Tercer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Comptabilitat de costos  (3107EM0011)
El programa d'aquesta assignatura està constituït per quatre parts consecutives, és a dir, han estat ordenades de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
T A A
Organització i administració d'empreses  (3107EM0012)
L'assignatura d'OAE té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l'empresa. Es posa especial èmfasi en la formulació de l'estratègia, el disseny organitzatiu, el control de gestió i la direcció d'operacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en les altres assignatures del pla d´estudis, especialment la Direcció Financera, la Direcció Comercial, la Comptabilitat i també la Sociologia de l´empresa.
T A A
Sociologia de l'empresa  (3107EM0016)
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
OB A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

Sense curs definit
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Sense mòdul definit
Mercats financers  (3107EM0022)
Activitat financera internacional. Finançament del comerç internacional. Mercats de capitals,mercats monetaris, derivats i divises. Determinació del tipus de canvi i risc. Institucions financeres.
OP A 2
Planificació financera  (3107EM0023)
Diagnòstic i planificació financera a curt i llarg termini a l’empresa. Elaboració del pla financer.
OP A 1
Investigació comercial  (3107EM0026)
Organització i objectius de la investigació comercial. Bases de dades. Tècniques d'investigació de mercats. Aplicació de la informació comercial a les decisions de màrqueting.
OP A 1
Dret de societats  (3107EM0043)
Dret aplicable a les societats mercantils i, en especial, a les anònimes i limitades, amb particular atenció al a jurisprudència i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
OP A 1
Fiscalitat de les operacions empresarials  (3107EM0053)
Fiscalitat de les operacions empresarials. Aplicació pràctica al sector turístic.
OP A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top