Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Treball Social


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: SOCIETAT, CULTURA I EDUCACIÓ
Aproximació al fenomen educatiu  (3101G00100)
B 6 A 1
Sociologia  (3101G00103)
B 6 A 1
B 1
Mòdul: CLAUS FILOSÒFIQUES I HISTÒRIQUES DEL MÓN ACTUAL
Pensament contemporani  (3101G00105)
L'assignatura preten familiaritzar els alumnes amb els principals corrents filosòfics de l'edat contemporània amb especial èmfasi en el segle XX.
B 6 A 1
B 1
Mòdul: FONAMENTS D'ECONOMIA I DRET
Fonaments d'economia  (3101G00107)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: LA PSICOLOGIA COM A EINA PER AL TREBALL SOCIAL
Processos psicològics i desenvolupament humà  (3101G00101)
B 6 A 1
B 1
Psicologia social  (3101G00102)
Interacció; Realitat social; Teories psicologia, sociologia; Construcció realitat social. Processos psicosocials; Estereotips i falsa realitat; Identitat i la gestio dels altres; Influència, comformitat i conflicte. Canvi social.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: TEORIES, MÈTODES I INSTRUMENTS DEL TREBALL SOCIAL
Teories del treball social  (3101G06013)
L’assignatura es desenvolupa en dos semestres i entorn de dos continguts diferenciats: a) Teories del treball social (I) respon a continguts propis d’una introducció al treball social: Bases epistemològiques i metodològiques; b) Teories del treball social (II) respon a continguts propis d’un dels abordatges metodològics del treball social: Treball comunitari.
OB 12 A A
Mòdul: INTRODUCCIÓ ALS ÀMBITS DEL TREBALL SOCIAL
Els àmbits del treball social  (3101G06017)
OB 6 A 2
Mòdul: LA PRÀCTICA DEL TREBALL SOCIAL
Habilitats socials i comunicació  (3101G06025)
OB 6 A 2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top