Estudia a la UdG

Guia de matrícula

Oferta d'assignatures per al curs acadèmic 2010-2011 - Grau en Pedagogia


Com utilitzar la guia
  • Estructura: Les assignatures es presenten per cursos, tret de les assignatures no associades a cap curs concret (si n'hi ha), que es mostren separadament, i dins cada curs, pel mòdul a què pertanyen.
  • Abreviatures utilitzades: T = Tipus d'assignatura (B=bàsica, OB=Obligatòria, OP=Optativa); C = nombre de crèdits; G = grup o grups; D = durada (1 = semestral, primer semestre; 2 = semestral, segon semestre; A = anual); I = idioma o idiomes principals de les classes (CA = català; ES = espanyol; EN = anglès; FR = francès; IT = italià; DE = alemany).
  • Informació addicional: Feu clic sobre els noms de les assignatures per accedir a la informació addicional de cada assignatura (grups, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació i qualificació).

 

Primer curs
Nom de l’assignatura i descripció T C G D I
Mòdul: Pedagogia
Aproximació al fenomen educatiu  (3101G00100)
B 6 B 1
Pedagogia  (3101G05002)
Els dos objectius principals d'aquesta matèria són: Presentar el saber pedagògic com un àmbit científic dins de les Ciències Socials. Establir uns primers referents pedagògics, focalitzant l'atenció en la pedagogia del segle XX a Catalunya i a Occident.
B 6 A 2
Mòdul: Psicologia i Eduació
Processos psicològics i desenvolupament humà  (3101G00101)
B 6 A 1
B 1
Psicologia social  (3101G00102)
Interacció; Realitat social; Teories psicologia, sociologia; Construcció realitat social. Processos psicosocials; Estereotips i falsa realitat; Identitat i la gestio dels altres; Influència, comformitat i conflicte. Canvi social.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Societat, cultura i educació
Sociologia  (3101G00103)
B 6 A 1
B 1
Mòdul: Claus filosòfiques i històriques del món actual
Pensament contemporani  (3101G00105)
L'assignatura preten familiaritzar els alumnes amb els principals corrents filosòfics de l'edat contemporània amb especial èmfasi en el segle XX.
B 6 A 1
B 1
Mòdul: Fonaments d'economia i dret
Fonaments d'economia  (3101G00107)
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
B 6 A 2
B 2
Mòdul: Pedagogia i professionalització
Pedagogia escolar  (3101G05011)
L’assignatura és una aproximació al món educatiu formal. Es tractararà d’aproximar-nos als centres educatius, als professionals que hi treballen i a les seves activitats en els aspectes normatiu i organitzatius, en la seva complexitat i realitat actual. L’assignatura també voldrà contribuir a l’orientació professional del futur estudiar, car les escoles i instituts són centres educatius on hi treballen pedagogs i pedagogues.
OB 3 A 2
Pedagogia social  (3101G05012)
OB 3 A 2
Pedagogia laboral i orientació  (3101G05013)
OB 3 A 2
Pedagogia cultural i comunicació  (3101G05014)
OB 3 A 2
L'exercici professional de la pedagogia  (3101G05015)
OB 6 A 1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top