Programa de Desenvolupament del Capital Social a la Universitat

Estructura del Programa

Contacte

Responsables:

Esperança Villar Hoz

Beatriu Caparrós Caparrós

 


 


 

Elaboradors web:

Laura Camps

Eva Manzano

Mariano Prior

Susana Romero

 


 

 

Estructura del Programa

El programa s’adreça fonamentalment als següents col·lectius:

 

  • Estudiants i Professors: es pretén sensibilitzar i orientar sobre la manera de desenvolupar les relacions de confiança amb l'objectiu d'incrementar el Capital Social individual i col·lectiu.
  • Tutors responsables de pràctiques en empreses i organitzacions col·laboradores de la universitat: poden facilitar els processos de socialització i aculturació, relació i aprenentatge, tant pel que fa al treball formal que porten a terme en els centres com a través de la creació d'espais informals on els estudiants poden crear contactes i consolidar vincles professionals.
  • Responsables acadèmics: el desenvolupament del Capital Social requereix accions coordinades de tots els actors i remet, en primera instància, al lideratge institucional i al compromís amb uns valors que promoguin relacions d'equitat, confiança, respecte i cura mútua. Es tracta d'incorporar, en definitiva, un enquadrament moral i afectiu positiu per a les relacions universitàries que possibiliti a les persones exercir control sobre el seu entorn i circumstàncies, sentir-se acceptades, arribar a les seves metes i desenvolupar relacions socials constructives. En aquesta direcció el programa es proposa com objectiu confrontar actituds i focalitzar la reflexió sobre polítiques i discursos entorn de les relacions universitàries.

 

Per a cada col·lectiu (estudiants, professors, tutors externs i responsables acadèmics) es proposa un petit text a manera de motivació i justificació i un conjunt d'activitats classificades d'acord amb els objectius proposats i amb el model teòric que serveix de base al programa.