Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

DVDs

DVDsOctubre 2011: edició del DVD Activitats Solidàries

Edició en digital i edició d'un DVD amb els espots que promocionen la participació en activitats solidàries amb reconeixement de crèdit organitzades per l'Oficina de Cooperació. 

Maig 2011: edició de 6 espots promocionals de grups de cooperació de la UdG

Edició en digital i edició d'un DVD amb els espots subtitulats en castellà i en anglès.

 

 

 
 

Setembre 2010: edició del DVD del Tercer Campus per la Pau

Inclou un resum de les aportacions dels conferenciants que van participar en les dues jornades del Campus per la Pau celebrat a la UdG el juliol de 2010. També hi ha la versió íntegra de les conferències dipositada a la biblioteca de la universitat. 

Desembre 2009: edició del documental "Salus Aquae - Edu d'educació"

En el marc de la col·lecció de documentals editats per treballar els Objectius del desenvolupament del Mil·lenni, editats per la UdG i amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El documental "Edu d'Educació" parla dels quatre pilars de l'educació: del mestre, dels alumnes, de cursos pràctics, de pobresa i de l'educació popular. Salus Aquae parla de l'accés a l'aigua potable com a primer requisit per a la vida, per a la salut i per assolir tots els drets humans.

Juny 2008: edició del documental "20 % cotó, 80 % suor"

En el marc de la col·lecció de documentals editats per treballar els Objectius del desenvolupament del Mil·lenni, editats per la UdG i amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El documental, a través de la vida econòmica del cotó —cultivat, filat, teixit, confeccionat i venut— vol visualitzar les causes històriques de les desigualtats.