Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

ACUP

Projectes de cooperació interuniversitària

   item llista  ACUP
   item llista  UdG
   item llista  ACCD
   item llista  AECID

ACUP

L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) és una associació formada per les vuit universitats públiques de Catalunya. Nascuda l'any 1997 amb la voluntat de ser-ne la veu essencial, l'ACUP les representa i promou.

La missió de l'associació és donar suport al treball de les universitats que en són membres i unir esforços perquè puguin compartir coneixements i bona pràctica. Per això, també reivindica un sector d'educació superior pròsper i divers que proporcioni avantatges per a tothom.

L'ACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament social, cultural i econòmic de Catalunya. És prioritària la potenciació de la formació i recerca universitàries de qualitat, que permetin avançar amb fermesa en la construcció d'una societat basada en el coneixement.

Alhora, l'ACUP fomenta una cooperació eficaç de les universitats associades amb altres organismes i institucions tant nacionals i estatals com internacionals, així com amb les administracions públiques, mitjançant l'intercanvi d'informació i  l'elaboració d'estudis, informes i recomanacions.

En aquest sentit, l'associació actua col·legiadament en la definició de les prioritats del sistema universitari català i en la negociació col·lectiva dels interessos de les universitats públiques amb el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat.

La col·laboració entre les universitats públiques catalanes respon, doncs, a la voluntat de fer plantejaments de conjunt, en bé del progrés del país. Des d'aquesta aspiració, basada en els principis d'autonomia, catalanitat i modernitat que han caracteritzat la història universitària de Catalunya, l'ACUP treballa pel futur.