Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Xarxa Vives Universitats

Projectes de cooperació interuniversitària

   item llista  ACUP
   item llista  UdG
   item llista  ACCD
   item llista  AECID

Xarxa Vives Universitats

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

 

Projecte FISÀFRICA

La Xarxa Vives d’Universitats ha activat un programa de cooperació amb institucions de Moçambic i Gàmbia, que podria ampliar-se també a Ghana. Amb la denominació Fisàfrica, el projecte busca l’enfortiment dels sistemes de salut d’aquests països entre 2014 i 2016, i ha rebut 101.250 euros d’ajut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Fisiàfrica compta amb la participació de les universitats Miguel Hernández d’Elx, Girona, Lleida, Illes Balears i Vic-Central de Catalunya. Entre altres socis locals figuren l’Institut Superior de les Ciències de la Salut de Moçambic, el Ministeri de la Salut de Moçambic (MISAU) i la Universitat de Gàmbia, i a més s’han encetat contactes amb la Universitat de Legon (Ghana).

 

Projecte PAU

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies, la Xarxa Vives d'Universitats i la Conferència Regional d'Universitats de l'Oest d'Algèria (CRUO). La trobada inaugural (Orà, 1 de març de 2007) va culminar amb la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues xarxes.

L'objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l'arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior.

L'objectiu específic és construir i consolidar un marc de relacions on es estructuren diferents accions i relacions que promoguen la recerca, la docència, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicat al desenvolupament entre les 20 universitats de la Xarxa Vives d'Universitats i les 16 institucions d'educació superior de la Conferència Regional d'Universitats de l'Oest (CRUO) d'Algèria.