Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

AECID

Projectes de cooperació interuniversitària

   item llista  ACUP
   item llista  UdG
   item llista  ACCD
   item llista  AECID

AECID

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), és una Entitat de Dret Públic adscrita al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació a través de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional (SECI). És, com estableix la Llei 23/1998, del 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, és l’òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament, i el seu objecte, segons l’Esatut de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, és el foment, la gestió i l’execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d’un desenvolupament humà sostenible als països en desenvolupament, particularment els recollits en el Pla Director en vigor cada quatre anys. La lluita contra la pobresa és l’objectiu final de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament. Aquesta, és part de l’acció exterior del Estat i està basada en una concepció interdependent i solidària de la societat internacional.