Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Casal per a infants i joves a Santiago de Xile

Casal per a infants i joves amb risc social al barri de la Sierra. Santiago de Xile. Xile.

OBJECTIU:Col·laborar amb el grup de joves del barri a dur a terme el casal del mes de juliol i agost. Formar els joves del barri com a futurs monitors. Prendre part de les activitats que ja es realitzen a nivell de comunitat. Compartir les experiències viscudes dia a dia amb els components del grup i amb la comunitat.
SOL·LICITANT:Núria Felip Jacas 
CONTACTE:Núria Felip Jacas
CORREU   ELECTRÒNIC:nuria.felip@udg.edu
CONTRAPART:Comunitat Cristiana Laica d'Educadors Populars (CCLEP)
UBICACIÓ:Comuna de Lo Espejo. Santiago de Chile (Xile)
FINANÇAMENT  UdG:Projecte: 1.500€; Mobilitat: 1.050 (1 docent i 1 estudiant de FEP).