Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Desarrollo local i biodiversida. La Habana. Cuba

Desarrollo local i biodiversidad en las áreas protegidas de Cuba. La Habana. Cuba.

OBJECTIU:Arribar a la màxima integració entre la població local de cada zona d'estudi i l'hàbitat que els envolta, de manera que aquestes àrees tinguin una gestió i ordenació territorial sostenible. Realitzar estudis i rastrejos sobre la fauna i flora de les àrees protegides per aconseguir una òptima conservació i control de les espècies autòctones susceptibles de desaparèixer, i mesurar-ne la biodiversitat. Aconseguir una major connectivitat biològica entre les diferents àrees. Incentivar la protecció d'aus autòctones en perill d'extinció.  
SOL·LICITANT:Isaac Llinàs Albillo 
CONTACTE:Isaac Llinàs Albillo
CORREU   ELECTRÒNIC:isaac.asere@gmail.com
CONTRAPART:Centro Nacional de Areas Protegidas (CNAP) i Instituto de Ecología y Sistemática
UBICACIÓ:La Habana (Cuba)
FINANÇAMENT  UdG:

Projecte: 1.400€;  Mobilitat: 700€ (1 estudiant FC)