Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Infants de Shanti Bhavan i les TIC. Índia

Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC. Índia.

OBJECTIU: Engegar un taller pilot en una escola rural per estimular la creativitat i el pensament crític dels nens mitjançant l'ús de les TIC (kits de robòtica educativa). Despertar l'interés per la ciència i la tecnologia i estimular la innovació i la creativitat en la resolució de problemes, treballant en grup. Ajudar a que en un futur estiguin motivats per engegar projectes als seus pobles, tinguin consciència crítica dels problemes i injustícies que pateixen, i que disposin de coneixements i d'eines per crear riquesa en els diferents àmbits socials. 
SOL·LICITANT: Eduard Muntaner Perich
CONTACTE: Eduard Muntaner Perich
CORREU   ELECTRÒNIC: emuntane@eia.udg.edu
CONTRAPART: The George Foundation
UBICACIÓ: Baliganapalli, Tamil Nadu (Índia)
FINANÇAMENT  UdG: Projecte: 1.924,35€;  Mobilitat:  700€ (1 estudiant de l'EPS)