Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Voluntariat a Nicaragua. Estelí. Nicaragua

Voluntariat a Nicaragua. Estelí. Nicaragua

OBJECTIU:Promoure metodologies alternes, integrals i integradores en educació i formació que facilitin la igualtat de drets, oportunitats, respecte, creativitat, investigació i sistematització en nens, nenes, adoslescents, joves, famílies i docents.
SOL·LICITANT:Estel Guillaumes Vilarrasa 
CONTACTE:Estel Guillaumes Vilarrasa
CORREU   ELECTRÒNIC:eguivitea@hotmail.com
CONTRAPART:Fundación Pedagógica Cristal
UBICACIÓ:Estelí (Nicaragua)
FINANÇAMENT  UdG:Projecte: 2.600€;  Mobilitat:  525€ (1 estudiant de FCEE)