Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Senders cap a la sostenibilitat. Bahia. Brasil.

Senders cap a la sostenibilitat. Bahia. Brasil.

OBJECTIUCrear una nova pràctica per a la Sostenibilitat que integri la conservació ambiental, el desenvolupament humà i la millora del destí turístic a l'APA Itacaré/ Serra Grande, a través de la neutralització i la reducció de les emissions de diòxid de carboni. Conservar els romanents forestals i reduir les emissions de CO2 en les propietats dels agricultors tradicionals. Recuperar ls àrees degradades de les propietats rurals. Millorar la renda de les families dels agricultors tradicionals. Recuperar l'autoestima i la identitat dels agricultors. Valoritzar el destí turístic a través de la "Certificació Turisme Carboni Neutre".
SOL·LICITANTJosé de Barros Pinto Filho
CONTACTEJosé de Barros Pinto Filho
CORREU ELECTRÒNICjose.barros@yahoo.com.br
CONTRAPARTMovimento Mecenas da Vida
UBICACIÓÀrea de Protecció Ambiental Itacaré / Serra Grande. Bahia. Brasil
FINANÇAMENTProjecte - 2.440€; Mobilitat: 1.225€ (1 professor de la FEP i 1 estudiant de 3er cicle de la FEP)