Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Patrimoni arqueològic del Sàhara Occidental

El patrimoni arqueològic i la nova realitat dels territoris del Sàhara Occidental.

OBJECTIUContinuar amb el procés d'identificació, valoració i protecció del patrimoni cultural sahrauí, especialment del patrimoni arqueològic ubicat a prop dels nuclis de població que s'estan creant als territoris alliberats del Sàhara Occidental. Estudiar la possibilitat de donar suport al procés de reassentament de la població refugiada a Tinduf, als nous nuclis de població que s'estan creant als territoris alliberats. 
SOL·LICITANTCarles Serra Salamé
CONTACTECarles Serra Salamé
CORREU ELECTRÒNIC

carles.serra@udg.edu

CONTRAPART

Ministeri de Cultura de la República Àrab Sahrauí Democràtica / Ministeri dels Territoris Alliberats de la RASD

UBICACIÓCampaments de Refugiats Sahrauís de Tinduf (Algèria)
FINANÇAMENT

Projecte - 6.000€; Mobilitat: 2.800€ (5 docents FL, 1 docent FCEE i 2 estudiants FL)