Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Programa de suport a les energies renovables

Programa de suport a l’accés a les energies renovables a Orellana. Equador.

OBJECTIU:Cobrir les necessitats energètiques comunitàries de les comunitats rurals aïllades de la província d'Orellana. El projecte es centre en finançar el sistema de turbines de riu pilot instal·lat a la comunitat de San José del Río Coca durant l'any 2008. Millorar la tecnologia i ampliar la potencia del sistema. Assegurar la seva sostenibilitat a través de la transferència de coneixements tècnics a la població local, l'enfortiment de la gestió administrativa i la formació de tallers locals pel manteniment de les peces del sistema. Analitzar la seva validesa com a sistema de generació energètica per la seva rèplica en altres àrees aïllades.
SOL·LICITANT:Joan Besalú Figuerola
CONTACTE:Associació d'Enginyers sense Fronteres
CORREU ELECTRÒNIC:girona@esf-cat.org
CONTRAPART:Gobierno Municipal de Orellana
UBICACIÓ:Equador 
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 10.617,94€; Mobilitat: 1.225€ (2 estudiants de l'EPS)