Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI)

Presentació

Contacte

 SERELI  

Seminari de Recerques Lingüístiques

(SERELI)

Pl. Ferrater i Mora, 1

17071 Girona

Tel. 972 41 82 00 / 81 06

sereli@udg.edu

facebook

 

Responsables: 

Teresa Tro

Begoña Ramos

Organitzadors:

Carla Ferrerós

Elisabeth Gibert

Javier Ramírez

Teresa Tro

Begoña Ramos

Nuria Brunet

 

 

 

 

Presentació

El Seminari de Recerques Lingüístiques (SERELI) de la Universitat de Girona pretén ser un punt de trobada obert a totes aquelles persones de l’àmbit universitari que estiguin interessades en la lingüística en qualsevol dels seus àmbits. Amb aquesta iniciativa busquem fomentar la difusió, la compartició i el diàleg sobre les recerques o els dominis acadèmics particulars de cada assistent.

Organitzem xerrades que giren a l'entorn de les següents temàtiques: cognitivisme, gramàtica generativa, estructuralisme, sociolingüística, adquisició de segones llengües, creació de corpus lingüístics, categorització, gramaticalització, gramàtica comparada de les llengües i variants lingüístiques romàniques, gramàtica històrica, etc.

Un dels objectius del SERELI és que sigui un espai en què els joves investigadors de la Universitat de Girona que treballen en l'àmbit de la Lingüística presentin treballs en curs, publicacions, resultats parcials de tesis en curs, ressenyes bibliogràfiques, etc. També convidem periòdicament joves investigadors d'altres universitats per afavorir aquetsa col·laboració. 

Des del seu inici, el SERELI ha convidat també investigadors consolidats de l'àmbit de la Lingüística de manera periòdica. Des de 2015 hi ha hagut un petit canvi de plantejament: s'agrupen aquestes intervencions en jornades temàtiques per afavorir la cohesió entre les diferents xerrades, i un bon intercanvi i transmissió de resultats i de coneixement. 

 

Propers esdeveniments 

Jornada sobre lingüística (24 de novembre de 2017)