Estudia a la UdG

Descripció del programa

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE) (curs 2019-2020)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE)
Centre/s Escola de Doctorat
Universitats participants

Universitat de Barcelona (coord.), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull

Nre. de places disponibles

25

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat