Estudia a la UdG

Descripció del programa

Programa de Doctorat en Tecnologia (curs 2017-2018)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Tecnologia
Centre/s Escola de Doctorat
Universitats participants

<p>&#160;</p>

Nre. de places disponibles

<p>50 <!-- truc perquè es mostrin només dos caràcters --></p>

Nre. d'estudiants matriculats

<p><a href="http://www.udg.edu/tabid/5473/Default.aspx">Dades oficials de matrícula</a></p>

Preu

<p>&#160;</p>

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat