Estudia a la UdG

Descripció del programa

Contacte:

Director del programa de doctorat:

Dr. Joaquim Melendez

joaquim.melendez@udg.edu

 

Per més informació:

Escola de Postgrau

Unitat de doctorat:

00 (34) 972 41 80 48

angels.carreiro@udg.edu

raquel.pou@udg.edu

postgrau@udg.edu

00 (34) 972 41 80 06Programa de Doctorat en Tecnologia (Informàtica, Automàtica, Agroalimentària, Tèxtil i Paperera, Materials i Estructures, Polímers i Innovació) (curs 2009-2010)

Dades generals
Nom Programa de Doctorat en Tecnologia (Informàtica, Automàtica, Agroalimentària, Tèxtil i Paperera, Materials i Estructures, Polímers i Innovació)
Centre/s

Girona International Graduate School - Escola de Postgrau

Mòdul 20

Mòduls centrals Enllaç al mapa de situació / Enlace al mapa de situación / Link to a map location

Campus de Montilivi

17071 Girona
postgrau@udg.edu

Direcció i coordinació

Director del programa de doctorat:

Dr. Joaquim Melendez

joaquim.melendez@udg.edu

 

Per més informació:

Escola de Postgrau

Unitat de doctorat:

00 (34) 972 41 80 48

angels.carreiro@udg.edu

raquel.pou@udg.edu

postgrau@udg.edu

00 (34) 972 41 80 06

Nre. de places disponibles

Nombre màxim de places optades per curs: 45

Nre. d'estudiants matriculats

Tot seguit, presentarem la relació de l’alumnat matriculat al curs 2008-09. Ho agrupem en tres apartats: matriculats als màsters, matriculats als programes de doctorat regulats pel RD778/98 i els matriculats al doctorat vigent. 

 

Programes de Màster:

1. Màster en Biotecnologia Alimentària:

Alumnes matriculats en docència: 29

2. Màster Computació:

Alumnes matriculats en docència: 9

3. Màster Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica:

Alumnes matriculats en docència: 25

4. Màster en Informàtica Industrial i Automàtica:

Alumnes matriculats en docència: 24

5. European Masters in Vision and Robotics (Erasmus Mundus)

Alumnes matriculats en docència: 55

6. Màster en Mecànica de Materials i Estructures

 Alumnes matriculats en docència: 24

 

Programes de doctorat regulats pel RD778/98:

1. Doctorat Sofware:

Alumnes matriculats en recerca: 1

2. Doctorat Mecànica de Materials i Estrucutres:

Alumnes matriculats en recerca: 3

 

TOTAL: Alumnes matriculats en docència: 166

Alumnes matriculats en recerca: 4

Total alumnes matriculats: 170

 

Programes de doctorat:

Alumnes matriculats en recerca: 39

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat